Jeśli posiadają Państwo informacje na temat zaginionych dzieł, zarówno o ich wojennych losach jak i obecnym miejscu przechowywania, prosimy o kontakt.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).